top of page
Anchor 1

קבוצת הדרכה שנתית 
על עבודת השדה

"מטבע הדברים, אדם העומד לצדם של אחרים זקוק גם הוא למישהו שיעמוד לצדו; אנחנו כמנחים חשופים ללא הרף למערכת של התרחשויות המפעילה או "צובעת" את היכולות שלנו להיות לצדם של אחרים כאשר הם מתמודדים עם סוגיות-חיים מורכבות.

ההדרכה האינטגרטיבית עוסקת במציאות מרובדת של החיים לצד הסוגיות העולות מתוך העבודה בשדה כמו לדוגמא:איך מתמודדים עם קונפליקטים בקבוצה? מה עושים עם תוקפנות בקבוצה או חס וחלילה אל מול המנחה?, מה ניתן להבין מהעדפות והסלידות שלנו כלפי מונחים\קבוצה? איך אפשר להוביל קבוצה שבתוכה עולים סיפורים של אובדן וטראומה? איזה תוכן אפשר להביא לקבוצה שמתמודדת עם .....כל זה וכמובן מקרים בעבודת השדה של משתתפי ההדרכה יהיו במרכז ההתייחסות של קבוצת ההדרכה"

 

מנחות: מילי שטוקפיש, סמדר לב ותמי שמיר 

מפגשים דו שבועיים ימי שלישי בין השעות 18:30-21:00 החל מתאריך: 28/11/23.

רוצה לדעת עוד? נשמח לדבר אתך
סמדר לב- 054-4662096
תמי שמיר- 054-4256288
מילי שטוקפיש - 050-5621283

המרכז הישראלי להנחיה אינטגרטיבית, המכללה האקדמית בוינגייט | 050-5621283 | פקס: 09-7724858 | info@icgroups.co.il

bottom of page