היקף הקורס:  שנה א' - 285 שעות 
מנהלת התכנית: מילי שטוקפיש

רקע

בשנים האחרונות יותר אנשים פונים ומצטרפים לעבודה קבוצתית לא רק בגין מחלה, אובדן או קושי אלא גם מתוך החיפוש אחר משמעות ויעד, ומתוך כמיהה לחבור מחדש אל טבעם האנושי. החיפוש הזה מעמיד אותנו המנחים בפני שאלות-חיים לעצמינו ומציב אתגרים חדשים למהות ולתפקיד שלנו כמובילי תהליכים של שינוי והתפתחות.

בעידן שבו מקצב החיים משאיר מעט מקום להתכנסויות חברתיות כגורם-מארגן ומדריך סביב שאלות קיומיות, הקבוצה והמנחה בתוכה יכולים להוות מיכל בו ניתנת האפשרות להתיך את חומרי הנפש והאישיות המודעים והלא מודעים לתומכי ריפוי ולאינטגרציה בתהליכי חיים מאתגרים.
מתוך ההתבוננות הזו הקבוצה מתגלה כמהות רב-ממדית שמטרתה לתת מקום ומענה לאנשים המחפשים לחבור אל זהותם ובינתם הטבעית, מבקשים לעצמם שינויי-חיים או מענה לשאלות קיומיות ורוחניות. 
החבירה אל הממד הרוחני-טיפולי שאינה תלוית-דת כרוכה בקיום קשרים עם הכוליות שבנו ולא רק עם הפן הפסיכולוגי או ההתנהגותי. בהקשר זה החבירה אל הרוחני מצדו של מנחה הקבוצה משמעה היכולת ללוות את האדם במסעו אל גילוי השלם שבתוכו. לצורך כך על מנחה הקבוצה לרכוש יידע והתנסות בתחומים רבים; עליו ללמוד ולהכיר את שירת הגוף באמצעות החישה והתנועה, לחבור אל מעמקי התודעה באמצעות האומנויות, ההגות והמדיטציה, להעמיק ולהשכיל בתחומי המסורות העתיקות, ללמוד כלים ולנכס לעצמו יכולות להנחיה ולטיפול מתוך השפה והכלים של הפסיכותרפיה המודרנית המשלבת את הכלים הטרנספרסונאלים בעבודה עם חולי ויוצרת זירות לביסוסה של הבריאות השלימה. 
במשך השנים למדנו מניסיוננו כמנחים וכמטפלים שכאשר הממד הרוחני משולב במרחב הקבוצתי באופן מושכל יכולות הפרט והקבוצה להתפתחות ולריפוי מעמיקות לאין ערוך ועוד למדנו שכאשר מנחים ומטפלים מוכנים לגלות ולחשוף את הפן הרוחני בעצמם, גם אם הוא עדין בשאלה, מתפתחת עבודה תראפויטית נוגעת ומשמעותית עבור הפרט וכלל הקבוצה.
אנחנו מאמינים שכמו שגופינו הוא המקדש לרוח ולנשמה כך גם המעגל הקבוצתי הינו הגוף לרוחה של משפחה, קהילה וחברה. מתוך כך אנחנו מציעים את מסלול ההתמחות להנחיית קבוצות בגישת הטיפול האינטגרטיבי ובשילוב הפסיכותרפיה האינטגרטיבית והשמאניזם בקבוצות.

מסגרת התכנית

ההתמחות תלת-שנתית שתיערך בימי שלישי. חלק מימי הלימוד יהיו בין השעות 9:00-18:30 וחלק מימי הלימוד ילמדו בין השעות 12:30-20:30. בנוסף לימי הלימוד השבועיים יערכו 2 סדנאות אינטנסיביות בכל שנת לימוד.

התכנית ורשימת הקורסים

קווים לדמותי-דיוקן העצמי בגוף, זמן ומרחב באמצעות קונטקט ואימפרוביזציה
הקורס הינו במתכונת של סדנא מעשית בה נקיים תהליך יצירתי. 
באמצעות הגוף נחקור ונאסוף חומרים שיבנו מהלך יצירתי המתקיים בזמן ובמרחב ומהווה את הדיוקן העצמי של כל יוצר\ת.

מנחה: ענת מירב


הממד הפואטי של החיים 
עיון יונגיאני והתנסות בתיאורית הבלוט של ג'יימס הילמן
ד"ר ג'יימס הילמן, (1926-2011), פסיכולוג, אנאליטיקאי יונגיאני ואחד ממשיכי דרכו של קארל גוסטב יונג פיתח תאוריה העוסקת בהבהרת התפתחות הנפש. הקורס מבוסס על ספרו של ג'יימס הילמן "צופן הנפש". הילמן מציג בספר גישה יצירתית ואף רומנטית לפסיכולוגיה, המאמינה שאדם נולד עם דימוי ייחודי של החיים שנועדו לו, כמו שבתוך  הבלוט מצוי כבר כל שנדרש להתפתחות העץ. בקורס נלמד את גישתו הייחודית ונבחן באופן אישי  בעזרת התנסויות את מידת תקפות התיאורי עבור משתתפי הקורס. 

מנחה: דפנה שלם


'בוראים עולם'-כשמיתוס וחלום נפגשים
המיתוסים הינם חלקים  מהחלום הקולקטיבי של האנושות וחלומות הינם חלקים של המיתוס והמורשת האישית של האדם. הקורס יציע בסיס תאורטי והתנסותי לביסוס הקשר בין העולמות הקסומים של מיתוסים ואגדות הקשורות למרפא הפצוע, לבריאה, פציעה, ריפוי, והתפתחות ובין החלומות האישיים של החולמים בקבוצה.

מנחה: מילי שטוקפיש


"המנחה כמאפשר לשינוי לקרות בתוכו"
עבודה של המנחה עם עולמו הרגשי-חווייתי ככוח מחולל תהליכי שינוי בקבוצה.
קורס חוויתי יישומי על פי עקרונות הגישה ההתייחסותית - אינטרסובייקטיבית. עפ"י הגישה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית, שינוי אינו תהליך פנימי מבודד. הוא מתרחש במרחב משותף. 
המרחב הקבוצתי הוא מקום בו מטשטש הגבול בין מנחה למונחים, בין פנים לחוץ, בין תוך אישי לבין-אישי ולקבוצתי. זהו מרחב שמנסה לממש את השלם שאנחנו חלק ממנו, שזקוק לנו במלא ייחודיותנו… מרחב שזקוק ליכולתנו להקים רשת תקשורת שנושאת אותנו בתוכה.
האם המנחה מוכן לאפשר שינוי בתוכו כחלק מהקשר עם הקבוצה? האם הוא מוכן ויכול, אולי אפילו צריך להנכיח בקבוצה את השינוי המתחולל בו, את הדרך שלו עם תוקפנות, פגיעות, חשיפה, קשיים שהוא נושא בתוכו?
הקורס ידון בשאלות אלו, יתמודד איתן מתוך מצבי הנחייה, מצבי חיים וגם מתוך ה'כאן ועכשיו' הקבוצתי.
בנוסף יתקיים שיח על רעיונות מרכזיים מתוך התיאוריה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית.
באס (2001) תאורטיקן מראשי הזרם ההתייחסותי אומר: "ניכר כי שנינו המטופל והמטפל (בהקשר שלנו הקבוצה והמנחה) לא נותרנו אותו הדבר בשל המפגש שהתקיים בינינו ושמסלול חיינו לא יהיה כפי שהיה בשל מפגש זה". הקורס יעסוק בעבודה של המנחה עם עולמו הרגשי-חווייתי ככוח מחולל תהליכי שינוי בקבוצה על פי עקרונות הגישה ההתיחסותית-אינטרסוביקטיבית. זהו קורס חווייתי יישומי.

מנחה: דב אבן זהב


"פגישה מקרוב"- אינטנסיב
באינטנסיב נחווה את האפשרות להלך בינות ההגותי רוחני, תנועתי וגופני במפגש עם האופנות המיוחדת של המלא  והבלתי-אמצעי עם מציאות היומיום.
העבודה בסדנא תציע מפגש בין גוף, תנועה ורוח מתוך המפגש בין עולמות ההגות הבודהיסטיות, התנועה האותנטית היונגיאנית, וגישת התנועה והבוננות האינטגרטיבית. 

מנחה: תומר בשן

מבט הוליסטי-כאוטי על טיפול

בעשורים האחרונים מתחוללות פריצות דרך מדעיות חשובות ומרתקות ביותר, המשלבות בין פיתוחים של 'תורת הכאוס', ובין גישות סביבתיות העולות בתחומי מחקר שונים - פילוסופיה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, נוירולוגיה ואנתרופולוגיה. גישות הוליסטיות-סביבתיות אלו מבקרות את הגישה המודרנית ל'אני', ומציעות הבנות חדשות על האדם ועל יחסיו בעולם. מתוך כך הן מאירות מחדש סוגיות מרכזיות בטיפול. 'בריאות', 'מחלה', 'אופי', 'משברים', 'משמעות חיים', 'אושר', תהליך טיפולי', 'אמפתיה' - הללו הם בין הנושאים הנידונים מחדש, והתורמים תרומה משמעותית לגיבוש זהותו של המטפל - להתפתחותו היצירתית, למיומנויות הדיאלוגיות שלו, וליכולת הנתינה והחמלה. הקורס יוקדש להיכרות עם הגישות ההוליסטיות - הכאוטיות ועם השתמעויותיהן לטיפול.

מנחה: ד"ר אפרת לוי

"מהות האדם כמטפל"-התבוננות מבעד לשילוב בין הומיאופתיה לפסיכותרפיה

קורס זה יעסוק בנקודות ההשקה בין הומאופתיה לבין פסיכואנליזה, תוך התמקדות בשלוש סוגיות מרכזיות: הקשר בין גוף ונפש, המתח בין בריאות וחולי, ומהות המטפל.

מנחה: אורית ונטורה-חן

"לסמן שבילים במפות עתיקות"-מיומנותיה של האישה שיודעת

בקורס 'לסמן שבילים במפות עתיקות', נלמד ונתאמן בפרקטיקות של 'האישה היודעת' כמנחת קבוצות ונתמחה במיומנויות שלה אל מול הקבוצה וצרכיה בעתות של מעבר, חולי ומשבר. במהלך הקורס נתבסס על חומרים נלמדים מהקורסים הקודמים בתחום השמאניזם (תיק הרפואה, מסעות בתודעה, הטוטם כתרפיה, המרפאה והחיה הפצועה, סימון שבילים חדשים במפות עתיקות ועוד), מסע הציפורים כמסע חניכה, הטקסים כתהליך של יצירה וריפוי – כל אלה ועוד יהוו חומרים מתודולוגיים ואישיים חווייתיים  בתהליכי הזיקה שבין מנחת קבוצות, הקבוצה, בני הקבוצה וצרכיה. מטרת הקורס ליצור תצריף של ידע תוך שימת דגש ומיקוד על יצירת מרחב קריאטיבי להבנות וליישום סוגיות וקונפליקטים שעולים בקבוצה מונחית תוך שימוש בארגז הכלים הקיים.

מנחה: ד"ר צילה זן-בר-צור

'רואים עגול'-הטראנספרסונאלי בקבוצה בראי עולמו של המנחה-

משחר הגותו קארל יונג ניסה למצוא משמעות בסדרה של אירועים רנדומליים, מיקרים לכאורה. בקורס נבחן את הנחת היסוד שיש סדר וקשרים בעלי משמעות מאחורי סדרה של אירועי-חיים ונבחן באופן אישי בעזרת חלומות, הגות, יצירה אומנותית חישה והוויית הגשמי את הקשרים הללו ואת השפעתם על הגורמים-המארגנים להשגות הטיפוליות אותן מציע המטפל בליווי ההתפתחות האישית בקבוצה.

מנחה: מילי שטוקפיש

אינטנסיב-מפות עתיקות במאורות הצל
סדנה אינטנסיבית שתאסוף את התהליכים האישיים של התלמידים באמצעות תרגול דמיון-פעיל בשילוב אומנויות, הגות ואינטגרציה יישומית לתהליכי ההתפתחות של המשתתפים.
מנחה: מילי שטוקפיש

מסלול ההתמחות נפתח אחת לשנתיים.

שנת ההתמחות הראשונה כוללות סה"כ 285 שעות.

קהל היעד

התכנית מיועדת למנחים או מטפלים מוסמכים בקבוצות שבעצמם עברו או עוברים תהליך טיפולי.

תנאי הקבלה

ראיון אישי וקבוצתי, בעלי תעודה מנחה\מטפל בקבוצות

תנועה, לאבאן, ברטנייף, הנחייה
 

 

מסלול הכשרה המעניק תעודת הסמכה מטעם המרכז הישראלי להנחיה אינטגרטיבית בקבוצות בווינגייט, בשיתוף פעולה עם מרכז לאבאן ללימודי תנועה בניו יורק (LIMS NYC)

 

תנועה כחוויה טרנספורמטיבית

מהרגעים הראשונים שלנו, אנו חווים את העולם ומתקשרים את הצרכים שלנו דרך תנועה. הרגשות שלנו נחווים באופן גופני, ומקור תחושת ההעצמה שלנו הוא בפעולה הגופנית. במערכות יחסית מרבית התקשורת אינה מילולית. מחקרים מראים שתנועה היא רכיב מפתח בשינוי וטרנספורמציה. שינוי תבניות התנועה שלנו משפיע על מערכות היחסים, החוויות והרגשות שלנו.

לימודי תנועה לפי לאבאן (LMS) מוכרים כסטנדרט בינלאומי להבנת משמעות התנועה בחיינו. ממש כפי ששפה מדוברת בנויה ומתוקשרת דרך תחביר, כך LMS כוללים את המרכיבים הבסיסיים (או ה"תחביר") של תקשורת לא מילולית, מאפשרים ומעצימים אותנו דרך נתינת שם לחוויה, זיהוי תבניות ויצירת שינוי דרך חוויה הוליסטית. שפת התנועה יכולה לשמש לפתרון סכסוכים, דינמיקה קבוצתית, בניית צוות, והנהגה, וכן בטיפול, אימון וחינוך. הצטרפו אלינו על מנת לשלב שפה עוצמתית וטרנספורמטיבית זו בעבודתכם.

LIMS

מרכז לאבאן/ברטנייף ללימודי תנועה, LIMS®, הינו ארגון חינוכי ללא מטרת רווח, ממוקם בניו-יורק ובעל רשת בינלאומית של אנשי מקצוע בתחום התנועה. 

אנו מכשירים מטפלים, מורים ומאמנים בתחום התנועה מזה 30 שנה. הרשת הבינלאומית שלנו כוללת מעל 1,000 מוסמכים בניתוח תנועה (CMA), שמשתמשים בניתוח התנועה בעולם מגוון ומשתנה תמידית, יוצרים שינוי באופן בו אנשים מופיעים, מתקשרים, צופים, לומדים ומנהלים מו"מ. אנו גאים בהשפעה שיש לבוגרים שלנו בתחומים מגוונים כמו בריאות, אומנויות הבמה, ספורט, חינוך, דיפלומטיה, לימודי מנהיגות ותקשורת.

ממחקר על איך ילדים לומדים בחדרי הכיתה ועד תצפיות ופרשנות על מועמדים פוליטיים, מתוכנית תנועה המבוססת על נוירו-פיסיולוגיה עבור חולי פרקינסון ועד התערבויות מבוססות תנועה עם נשים בכפרים מרוחקים, מפתרון קונפליקטים ועד פרויקטים של ניתוח תנועה מצולם וממוחשב - מוסמכי CMA  יוצרים שינוי עמוק בהיקף עולמי.

התוכנית וההסמכה

תוכנית ההכשרה היא מקצועית ובסופה מקבלים הסמכה באנליזה של תנועה (CMA - Certified Movement Analyst). התכנית כוללת לימוד של אנליזת התנועה של לאבאן, יסודות ברטנייף, התיאוריה של לאבאן, הכשרה בהתבוננות, וסמינר העוסק בהתפתחות השיטה ובשימושיה המגוונים. התנסות תנועתית היא חלק מרכזי בכל שיעור ומאפשרת לסטודנטים לחוות בעצמם את תהליך השינוי של הקישורים הגופניים, האיכויות המועדפות ואינטגרציה של התפיסה. השיעורים כוללים תנועה, דיון, עבודה קבוצתית, התבוננות בעצמי ובאחרים, סיורים, ניתוחים בוידאו ותיעוד. במהלך ההכשרה ישנם מספר פרויקטים אישיים ובסופם פרוייקט סיום המשלב תיאוריה, התבוננות, התנסויות תנועתיות. הכיתה היא קטנה (מקסימום 16 משתתפים) ומודרכת תמיד על ידי איש סגל בכיר מ-LIMS ומורים נוספים.

תוכנית הלימודים בנויה מארבעה מודולים שיועברו על ידי שתי מורות בכירות מ-LIMS NYC בסיוע שתי ישראליות מוסמכות CMA. התכנית תימשך כשנתיים, לבוגרי התוכנית תינתן תעודת CMA- Certified Movement Analyst מטעם NYC  LIMS. 

התוכנית נפתחת אחת לשנתיים לפרטים מלאים ניתן לתאם שיחה עם הרכזת האקדמית של התוכנית פרופסור רחל צחור.

 

  • התוכנית תתקיים בעברית ובאנגלית. תרגום סימולטני לשתי השפות ינתן לפי הצורך