top of page

המנגנונים הפנימיים שמפעילים אותנו באוטומט, הם כה מורכבים וחמקמקים.
האינטראקציות שלנו עם העולם נצבעות ללא הרף בתפיסות ופרשנויות אינספור שלרוב אנחנו מודעים להם חלקית בלבד. אלו משפיעים עלינו באופנים אינסופיים, צובעים את פעולותינו, את האינטראקציות שלנו, את האופן בו אנחנו נעים ומתנהלים בעולם, מסחררים אותנו במעגלים של תגובתיות ומתח והשפעתן לא פוסחת גם על עבודתנו כמטפלים או מנחי קבוצות


לעניות דעתי, על כל אדם המבקש לעבוד עם אנשים באופן מיטיב ועמוק באמת, לפתח מיומנויות לזיהוי אותם מנגנונים, כמו גם את היכולת לפגוש ולהכיל את המציאות (פנימית וחיצונית כאחת), כפי שהיא מתגלה ומופיעה מרגע לרגע, ב"עיניים ואוזניים יחפות". 

 

תרגול המיינדפולנס והבודהיזם מלמדים את אותן  המיומנויות בדיוק, מיומנויות החיוניות לעוסקים ולמעמיקים בהנחיית קבוצות; היכולת לזהות ולהרפות משיפוטים ופרשנויות, לפגוש קבוצה ופרטים ממקום של אי ידיעה, להכיל קושי, רעש והתנגדויות בחמלה שמופנית פנימה והחוצה בו זמנית והיכולת לתת פידבק מיטיב שאינו נגוע בדעתנות אישית לא מודעת. מלבד תועלות מקצועיות מובהקות אלו, התרגול מקנה גם לחיים האישיים איכויות של חופש, שמחה וחיבור שאת ערכן לא ניתן למדוד.

שיעורי ה
מיינדפולנס וה
בודהיזם הנם חלק אינטגרלי ומשמעותי בתהליך שעוברים הלומדים בתכנית להנחיה אינטגרטיבית בקבוצות, תהליך עמוק וטרנספורמטיבי הפונה ומתייחס לריבוי המימדים שבנפש האדם.
בשיעורים, הסטודנטים מפתחים את אותן  מיומנויות של התבוננות, נוכחות, והקשבה, לעצמם ולמרחב הקבוצות. מיומנויות שמאפשרות לפגוש את התכנים הרגשיים המורכבים שמטבע הדברים עולים בקבוצה, בתבונה, חמלה וחוסר שיפוטיות. 

bottom of page