הקבוצה היא מקום מפגש עם הקולות הפנימיים שמבקשים להישמע

 

"מכונסים אנו לאין חקר בתוך ההדדיות הזורמת של ה'כל'… אין הווייתנו מוצאת את תיקונה כעצמה, אלא במגעו של איש לאיש, בזיקה של אני ואתה זה לזה, זו זיקה שלבושה דו־שיח". מרדכי מרטין בובר, בסוד שיח.

 

ההשקפה הדיאלוגית מעמידה במרכז את הווית היחד, את היותנו אינדיבידואלים מובחנים וייחודיים ובה בעת חלק משלם, את השדה הפורה שבין הניגודים, שבין ה'אני' ל'אחר'.

 

הוגים ותיאורטיקנים שונים, בייחוד אלו שנגעו בממשק שבין פילוסופיה לסוציולוגיה ולפסיכולוגיה, תרמו לפיתוח גישות שהרחיבו את הפסיכולוגיה האינדיבידואלית. מתוך כך התפתחו בפסיכולוגיה גישות שהתמקדו במערכות יחסים, גישות קבוצתיות, מערכתיות, ומשפחתיות. גישות אלו ראו את הערך הרב של מרחב שנוצר במפגש של קבוצת אנשים. הם התייחסו למרחב זה כמקום פורה שמאפשר תהליכי צמיחה והתפתחות.

כמנחה קבוצות מזה שנים רבות אני לא מפסיק להתפעל ולהתרגש כל פעם מחדש מהעוצמה הטמונה בקבוצות, מיכולתן לבנות נדבך אחרי נדבך מעין "בית" לתהליכי התפתחות.

 

מהם היתרונות הייחודיים של עבודה בקבוצה?

 

הקבוצה מספקת הזדמנות רבת עוצמה לעבודה משולבת, בינאישית ותוך אישית.
היא מאפשרת מפגש מלא של האדם עם עולמו ובו בזמן עם "האחר" בחייו. החוויה הקבוצתית מאפשרת עבודה על פיתוח האותנטיות, בניית יחסי קירבה והתמודדות עם קונפליקטים תוך ובין אישיים.

לא אחת אנשים בקבוצות אומרים "כאן אני מצליח להקשיב לעצמי, פה אני יכול להעיז להיות מי שאני באמת". וגם "תמיד אני בורח ממצבים לא נעימים וכאן אני מתמודד איתם".
הקבוצה מאפשרת לפגוש מחדש רגשות וחוויות מההווה ומהעבר ולגלות כוחות פנימיים להתמודד איתם באופן משוחרר ואמיתי.

העבודה בקבוצה היא חוויתית, ישירה, ויישומית – קרובה למצבי חיים אמיתיים. הקבוצה מאפשרת עבודה על קבלה של צדדים חיוניים שקיימים בנו ושהוכחשו ונפסלו בעבר.

תפקיד מרכזי ניתן ליחסים הבינאישיים האותנטיים המתפתחים בין חברי הקבוצה תוך גילוי כוחות להתמודדות בונה עם קשיים ומצבים שלא טופלו בעבר באופן גלוי וישיר.

במסורת הגישה הדיאלוגית וההומניסטית, העבודה הקבוצתית מדגישה העצמת תהליכי התפתחות טבעיים תוך חתירה לאותנטיות ופיתוח של קבלה עצמית וקבלת האחר.