"מתעניינים נפגשים באינטגרטיבית"

הבית פתוח
התנסות רגישת-הוויה בקבוצה

הזמנה למפגש-סדנא עם הגישה האינטגרטיבית בהנחיית קבוצות

במרכז הישראלי להנחיה אינטגרטיבית בקבוצות המכללה האקדמית בווינגיט
 

 

2019\6\14  בין השעות 10:00-13:00 

סטודיו הגיל הרך

במרכז להנחיה אינטגרטיבית לקבוצות בוינגייט

המרכז הישראלי להנחיה אינטגרטיבית, המכללה האקדמית בוינגייט | 050-5621283 | פקס: 09-7724858 | info@icgroups.co.il