ההתמחות תלת-שנתית המעניקה תעודת הסמכה לטיפול קבוצתי

מנהלת התוכנית: מילי שטוקפיש

 

               רקע             

בשנים האחרונות יותר אנשים פונים ומצטרפים לעבודה קבוצתית לא רק בגין מחלה, אובדן או קושי אלא גם מתוך החיפוש אחר משמעות ויעד, ומתוך כמיהה לחבור מחדש אל טבעם האנושי. החיפוש הזה מעמיד אותנו המנחים בפני שאלות-חיים לעצמינו ומציב אתגרים חדשים למהות ולתפקיד שלנו כמובילי תהליכים של שינוי והתפתחות.
 

בעידן שבו מקצב החיים משאיר מעט מקום להתכנסויות חברתיות כגורם-מארגן ומדריך סביב שאלות קיומיות, הקבוצה והמנחה בתוכה יכולים להוות מיכל בו ניתנת האפשרות להתיך את חומרי הנפש והאישיות המודעים והלא מודעים לתומכי ריפוי ולאינטגרציה בתהליכי חיים מאתגרים.
מתוך ההתבוננות הזו הקבוצה מתגלה כמהות רב-ממדית שמטרתה לתת מקום ומענה לאנשים המחפשים לחבור אל זהותם ובינתם הטבעית, מבקשים לעצמם שינויי-חיים או מענה לשאלות קיומיות ורוחניות. 

החבירה אל הממד הרוחני-טיפולי שאינה תלוית-דת כרוכה בקיום קשרים עם הכוליות שבנו ולא רק עם הפן הפסיכולוגי או ההתנהגותי. בהקשר זה החבירה אל הרוחני מצדו של מנחה הקבוצה משמעה היכולת ללוות את האדם במסעו אל גילוי השלם שבתוכו. לצורך כך על מנחה הקבוצה לרכוש יידע והתנסות בתחומים רבים; עליו ללמוד ולהכיר את שירת הגוף באמצעות החישה והתנועה, לחבור אל מעמקי התודעה באמצעות האומנויות, ההגות והמדיטציה, להעמיק ולהשכיל בתחומי המסורות העתיקות, ללמוד כלים ולנכס לעצמו יכולות להנחיה ולטיפול מתוך השפה והכלים של הפסיכותרפיה המודרנית המשלבת את הכלים הטרנספרסונאלים בעבודה עם חולי ויוצרת זירות לביסוסה של הבריאות השלימה. 

במשך השנים למדנו מניסיוננו כמנחים וכמטפלים שכאשר הממד הרוחני משולב במרחב הקבוצתי באופן מושכל יכולות הפרט והקבוצה להתפתחות ולריפוי מעמיקות לאין ערוך ועוד למדנו שכאשר מנחים ומטפלים מוכנים לגלות ולחשוף את הפן הרוחני בעצמם, גם אם הוא עדין בשאלה, מתפתחת עבודה תראפויטית נוגעת ומשמעותית עבור הפרט וכלל הקבוצה.
אנחנו מאמינים שכמו שגופינו הוא המקדש לרוח ולנשמה כך גם המעגל הקבוצתי הינו הגוף לרוחה של משפחה, קהילה וחברה. מתוך כך אנחנו מציעים את מסלול ההתמחות להנחיית קבוצות בגישת הטיפול האינטגרטיבי ובשילוב הפסיכותרפיה האינטגרטיבית והשמאניזם בקבוצות.
 

       מסגרת התוכנית          

ההתמחות תלת-שנתית שתיערך בימי שלישי. חלק מימי הלימוד יהיו בין השעות 9:00-18:30 וחלק מימי הלימוד ילמדו בין השעות 12:30-20:30. בנוסף לימי הלימוד השבועיים יערכו 2 סדנאות אינטנסיביות בכל שנת לימוד.
היקף הקורס:  שנה א' - 285 שעות 

     התוכנית והקורסים        

 • דיוקן העצמי בגוף, זמן ומרחב באמצעות קונטקט ואימפרוביזציה

 • עיון יונגיאני והתנסות בתיאורית הבלוט של ג'יימס הילמן.

 • 'בוראים עולם'- כשמיתוס וחלום נפגשים.

 • "המנחה כמאפשר לשינוי לקרות בתוכו"- התיאוריה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית.

 • "פגישה מקרוב"-  מפגש בין גוף, תנועה ורוח מתוך המפגש בין עולמות ההגות הבודהיסטיות, התנועה האותנטית היונגיאנית, וגישת התנועה והבוננות האינטגרטיבית. ​

 • 'תורת הכאוס'- היכרות עם גישות סביבתיות העולות בתחומי מחקר שונים - פילוסופיה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, נוירולוגיה ואנתרופולוגיה.

 • הגישות ההוליסטיות - הכאוטיות: פילוסופיה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, נוירולוגיה ואנתרופולוגיה.

 • "מהות האדם כמטפל"-התבוננות מבעד לשילוב בין הומיאופתיה לפסיכותרפיה.​

 • ​"לסמן שבילים במפות עתיקות"-שמאניזם,  הטקסים כתהליך של יצירה וריפוי.​

 • 'רואים עגול'-הטראנספרסונאלי בקבוצה בראי עולמו של המנחה.

 • מפות עתיקות במאורות הצל- תרגול דמיון-פעיל בשילוב אומנויות, הגות ואינטגרציה יישומית לתהליכי ההתפתחות.

           קהל   היעד           

​התכנית מיועדת למנחים או מטפלים מוסמכים בקבוצות שבעצמם עברו או עוברים תהליך טיפולי.

           תנאי הקבלה          

ראיון אישי וקבוצתי, בעלי תעודה מנחה\מטפל בקבוצות

 

המרכז הישראלי להנחיה אינטגרטיבית, המכללה האקדמית בוינגייט | 050-5621283 | פקס: 09-7724858 | info@icgroups.co.il