טקסים ומנחים

הנחיית קבוצות

© ICgroups| המרכז הישראלי להנחיה אינטגרטיבית בקבוצות  |   www.icgroups.co.il  |   info@icgroups.co.il | 050- 5621283  |    המכללה האקדמית מכון וינגייט

הנחיית קבוצות

הבעה ביצירה, מנחי קבוצות, יונג, מילי שטוקפיש

Go to link