פסיכותרפיה טרנספרסונאלית והשאמינזם


תכנית ההתלמדות להנחיית קבוצות בגישה של הפסיכותרפיה

הטרנספרסונאלית והשמאניזם


היקף הקורס: 285 שעות 
מנהלת התכנית: מילי שטוקפיש

 

רקע

בשנים האחרונות יותר אנשים פונים ומצטרפים לעבודה קבוצתית לא רק בגין מחלה, אובדן או קושי אלא גם מתוך החיפוש אחר משמעות ויעוד, ומתוך כמיהה לחבור מחדש אל המקודש שבטבעם האנושי. החיפוש הזה מעמיד אותנו המנחים בפני השאלות האלה לעצמינו ומציב אתגרים חדשים למהות ולתפקיד שלנו כמנחי הקבוצה.

בעידן שבו מקצב החיים משאיר מעט מקום להתכנסויות חברתיות כגורם מארגן ומדריך סביב שאלות קיומיות, הקבוצה והמנחה בתוכה יכולים להוות מיכל מקודש בו ניתנת האפשרות להתיך את חומרי הנפש והאישיות הגשמיים לחומרי נשמה מקודשים: הקבוצה מתגלה  כמהות  רב-ממדית שמטרתה לתת מקום ומענה לאנשים המחפשים לחבור אל זהותם ובינתם הטבעית, מבקשים לעצמם שינויי-חיים או מענה לשאלות קיומיות ורוחניות.

image04

החבירה אל הממד הרוחני שאינה תלוית- דת כרוכה בקיום קשרים עם הכוליות שבנו ולא רק עם הפן הפסיכולוגי או ההתנהגותי. בהקשר זה החבירה אל הרוחני מצדו של מנחה הקבוצה משמעה היכולת ללוות את האדם במסעו אל גילוי השלם שבתוכו. לצורך כך על מנחה הקבוצה

לרכוש יידע והתנסות בתחומים רבים;

עליו ללמוד ולהכיר את שירת הגוף באמצעות החישה והתנועה, לחבור אל מעמקי התודעה באמצעות האומנויות, ההגות והמדיטציה, להעמיק ולהשכיל בתחומי המסורות העתיקות, ללמוד כלים ולנכס לעצמו יכולות להנחיה מתוך השפה והכלים של הפסיכותרפיה המודרנית המשלבת את הכלים הטרנספרסונאלים בעבודה עם חולי ויוצרת זירות לביסוסה של הבריאות השלימה.

במשך השנים למדנו מניסיוננו כמנחים וכמטפלים שכאשר הממד הרוחני משולב במרחב הקבוצתי באופן מושכל יכולות הפרט והקבוצה להתפתחות ולריפוי מעמיקות לאין ערוך ועוד למדנו שכאשר מנחים ומטפלים מוכנים לגלות ולחשוף את הפן הרוחני בעצמם, גם אם הוא עדין בשאלה, מתפתחת עבודה תראפויטית נוגעת ומשמעותית עבור הפרט וכלל הקבוצה.

אנחנו מאמינים שכמו שגופינו הוא המקדש לרוח ולנשמה כך גם המעגל הקבוצתי הינו הגוף לרוחה של החברה. מתוך כך אנחנו מציעים את מסלול ההתלמדות להנחיית קבוצות בגישת הפסיכותרפיה הטרנספרסונאלית והשמאניזם.

 

מסגרת התכנית

ההתלמדות תיערך אחת לשבוע (עדכון לגבי היום יצא בהמשך) בין השעות 12:30-20:30 במשך 3 סמסטרים ובנוסף יערכו סדנאות אינטנסיביות בחופשות החגים והקיץ.


התכנית ורשימת הקורסים

סמסטר א'-14 מפגשים

      - המסע הטראנספרסונאלי אל התודעה

      - הפסיכולוגיה של הרוחני - ההיסטוריה והתפתחות דיסציפלינות העבודה

      - הטראנספרסונאל בקבוצה בראי המנחה ובאמצעות התייחסות לממדי ההוויה השונים

      - סדנה אינטנסיבית - הנחיית קבוצה על פי הגישה היונגיאנית בשילוב אומנויות

      - מעבדה לחקר עצמי ולהתפתחות


סמסטר ב'- 14 מפגשים

      - מודל הפסיכוסינתזה לליווי רוחני בקבוצה

      - שילוב אומנויות ככלי להתפתחות רוחנית

      - גישות ופיתוח השפה הסימבולית

      - מה בין הנחיה בגישה הטרנספרסונאלית להנחיה בגישה האקסיסטנציאלית

      - סדנאות אינטנסיביות בגישות יישומיות; הגישה הדיאלוגית, הגישה הבובריאנית, מדיטציה ונשימה, חלומות

      - מעבדת חקר על ידי סטודנטים


סמסטר ג'- 14 מפגשים

      - יישומים טרנספרסונאלים בתחומי הבריאות

      - המסורות העתיקות - תאוריה ופרקטיקה סביב בעיות קיומיות

      - המנחה הטראנספרסונאלי - המנחה כאומן; המנחה כשאמאן, השאמאן כמנחה

      - מדורת השבט-השמאניזם כמודל בהנחיית קבוצות

      - מטמורפוזות- מסע מטפורי בנבכי הנפש בהנחיית מיתוסים קדומים

קהל היעד

התכנית מיועדת למנחים או מטפלים מוסמכים בקבוצות.

 

תנאי הקבלה

ראיון אישי וקבוצתי, בעלי תעודה מנחה\מטפל בקבוצות

 

לפרטים והתייעצות ניתן לשוחח עם מילי שטוקפיש, מנהלת המרכז ומיכאלה מעוז

בטלפונים: 0505621283 , 0507516279