הנחיית קבוצות

 לימודי הנחיית קבוצות בגישה אינטגרטיבית

הנחיית קבוצות - העבודה עם קבוצת אנשים מאפיינת מקצועות רבים ובכל זאת למנחי הקבוצות ייחוד ויתרון משמעותיים – הקבוצה היא היא המדיום שלהם. בשנתיים אינטנסיביות של לימודים אנו עוסקים וחוקרים מהי הנחיית קבוצות. התהליכים הקבוצתיים והנחייתם הינם אך חלק אחד ממהות זו. חלק חשוב נוסף בו אנו עוסקים באינטנסיביות הוא תהליך השינוי ותפקידו של המנחה לעמוד לצד אלו העוסקים במלאכת השינוי שמתאפשרת במרחב הקבוצתי. את אלו ניתן לקחת ולשמש בכל סביבה ובעזרת כלים רבים ומגוונים. אלו הם המים בהם שוחים אנו, העוסקים בהנחיית קבוצות.

 

לימודי הנחיית קבוצות - ייחודו של המסלול האינטגרטיבי - הוליסטי טמון בשילוב המושכל של גישות שונות מתחומי הרוח, הטיפול וההתפתחות. אנו מאמינים שהנחיית קבוצות מעולה מקורה במנחה בעל/ת תפיסת עולם מגובשת ושלמה איתה היא מזדהה. לכן אנו לא מלמדים הנחייה בגישתנו האישית, אלא עוזרים לתלמידינו להגדיר גישתם שלהם - את תפיסת העולם – ה"אני מאמין", שלהם. אנו עושים זאת מתוך חשיפה לגישות שונות ומגוונות העוסקות ברבדים השונים המתקיימים במרחב הקבוצתי, החל מרובד ההקשבה והשיח הפשוט, דרך קול ותנועה בחלל, וכלה בהשלכות הסמויות הממלאות את הקשרים הבינאישיים. אלו כוללים גם את הדינאמיקה הקבוצתית הקלאסית, תהליכי התפתחות ויצירה הבעתית כמו גם הפסיכולוגיה האישית של כל משתתף וכמובן תהליכים והתפתחות רוחניים.

לפרטים והתייעצות ניתן לשוחח עם מילי שטוקפיש, מנהלת המרכז ומיכאלה מעוז

בטלפונים: 0505621283 , 0507516279